Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Biskupice
Tok:Bebrava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 340 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 380 cm

Biskupice - Bebrava

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:15 838
27.10.2021 14:00 827.9
27.10.2021 13:45 827.8
27.10.2021 13:30 827.6
27.10.2021 13:15 827.5
27.10.2021 13:00 817.4
27.10.2021 12:45 817.2
27.10.2021 12:30 817.1
27.10.2021 12:15 807.1
27.10.2021 12:00 817.1
27.10.2021 11:00 806.7
27.10.2021 10:00 806.6
27.10.2021 09:00 796.4
27.10.2021 08:00 796.5
27.10.2021 07:00 796.5
27.10.2021 06:00 806.7
27.10.2021 05:00 806.8
27.10.2021 04:00 806.9
27.10.2021 03:00 817.2
27.10.2021 02:00 817.5
27.10.2021 01:00 827.5
27.10.2021 00:00 827.6
26.10.2021 23:00 827.7
26.10.2021 22:00 828
26.10.2021 21:00 828.2
26.10.2021 20:00 838.6
26.10.2021 19:00 848.8
26.10.2021 18:00 848.8
26.10.2021 17:00 848.9
26.10.2021 16:00 838.7
26.10.2021 15:00 838.4

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )