Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Nemečky
Tok:Chocina
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra

Nemečky - Chocina

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.10.2021 19:45 799.6
25.10.2021 19:30 799.6
25.10.2021 19:15 799.7
25.10.2021 19:00 799.8
25.10.2021 18:45 799.8
25.10.2021 18:30 799.9
25.10.2021 18:15 799.9
25.10.2021 18:00 7910
25.10.2021 17:45 7910
25.10.2021 17:00 7910
25.10.2021 16:00 7910
25.10.2021 15:00 799.7
25.10.2021 14:00 799.3
25.10.2021 13:00 798.9
25.10.2021 12:00 798.6
25.10.2021 11:00 798.2
25.10.2021 10:00 798.1
25.10.2021 09:00 797.9
25.10.2021 08:00 798
25.10.2021 07:00 798
25.10.2021 06:00 798.1
25.10.2021 05:00 798.2
25.10.2021 04:00 798.3
25.10.2021 03:00 798.4
25.10.2021 02:00 798.6
25.10.2021 01:00 798.7
25.10.2021 00:00 798.9
24.10.2021 23:00 799.1
24.10.2021 22:00 799.4
24.10.2021 21:00 799.7
24.10.2021 20:00 7910.1

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )