Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Nové Zámky
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA: 450 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 500 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 550 cm

Nové Zámky - Nitra

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD. Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]
27.10.2021 15:45 177
27.10.2021 15:30 177
27.10.2021 15:15 178
27.10.2021 15:00 178
27.10.2021 14:45 178
27.10.2021 14:30 179
27.10.2021 14:15 179
27.10.2021 14:00 179
27.10.2021 13:45 180
27.10.2021 13:00 181
27.10.2021 12:00 184
27.10.2021 11:00 186
27.10.2021 10:00 189
27.10.2021 09:00 191
27.10.2021 08:00 192
27.10.2021 07:00 193
27.10.2021 06:00 191
27.10.2021 05:00 178
27.10.2021 04:00 171
27.10.2021 03:00 171
27.10.2021 02:00 172
27.10.2021 01:00 174
27.10.2021 00:00 175
26.10.2021 23:00 177
26.10.2021 22:00 178
26.10.2021 21:00 179
26.10.2021 20:00 178
26.10.2021 19:00 176
26.10.2021 18:00 175
26.10.2021 17:00 175
26.10.2021 16:00 175

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )