Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Zlatno
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm

Zlatno - Hron

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 03:15 343.1
26.10.2021 03:00 343.2
26.10.2021 02:45 343.2
26.10.2021 02:30 343.2
26.10.2021 02:15 343.2
26.10.2021 02:00 343.3
26.10.2021 01:45 343.3
26.10.2021 01:30 343.4
26.10.2021 01:15 343.4
26.10.2021 01:00 343.4
26.10.2021 00:00 343.6
25.10.2021 23:00 343.7
25.10.2021 22:00 344
25.10.2021 21:00 344.2
25.10.2021 20:00 344.3
25.10.2021 19:00 344.4
25.10.2021 18:00 354.5
25.10.2021 17:00 344.6
25.10.2021 16:00 344.6
25.10.2021 15:00 344.4
25.10.2021 14:00 344.1
25.10.2021 13:00 343.6
25.10.2021 12:00 343.2
25.10.2021 11:00 343
25.10.2021 10:00 342.7
25.10.2021 09:00 342.7
25.10.2021 08:00 342.7
25.10.2021 07:00 342.8
25.10.2021 06:00 343
25.10.2021 05:00 343.1
25.10.2021 04:00 353.2

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )