Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Dubová
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm

Dubová - Hron

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 16:15 724.8
27.10.2021 16:00 724.7
27.10.2021 15:45 724.7
27.10.2021 15:30 724.6
27.10.2021 15:15 734.6
27.10.2021 15:00 734.5
27.10.2021 14:45 734.2
27.10.2021 14:30 734.3
27.10.2021 14:15 734.4
27.10.2021 14:00 724.3
27.10.2021 13:00 724
27.10.2021 12:00 723.8
27.10.2021 11:00 743.6
27.10.2021 10:00 733.5
27.10.2021 09:00 713.6
27.10.2021 08:00 723.6
27.10.2021 07:00 733.7
27.10.2021 06:00 723.8
27.10.2021 05:00 733.8
27.10.2021 04:00 724
27.10.2021 03:00 724.1
27.10.2021 02:00 724.3
27.10.2021 01:00 724.4
27.10.2021 00:00 724.6
26.10.2021 23:00 724.7
26.10.2021 22:00 724.9
26.10.2021 21:00 735
26.10.2021 20:00 715.1
26.10.2021 19:00 725
26.10.2021 18:00 714.9
26.10.2021 17:00 724.7

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )