Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Ľubietová
Tok:Hutná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm

Ľubietová - Hutná

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:45 165
27.10.2021 14:30 164.9
27.10.2021 14:15 164.9
27.10.2021 14:00 164.8
27.10.2021 13:45 164.6
27.10.2021 13:30 164.4
27.10.2021 13:15 164.2
27.10.2021 13:00 164.1
27.10.2021 12:45 163.9
27.10.2021 12:00 163.4
27.10.2021 11:00 162.6
27.10.2021 10:00 161.8
27.10.2021 09:00 161.3
27.10.2021 08:00 161.3
27.10.2021 07:00 161.4
27.10.2021 06:00 161.6
27.10.2021 05:00 161.7
27.10.2021 04:00 161.9
27.10.2021 03:00 162
27.10.2021 02:00 162.2
27.10.2021 01:00 162.4
27.10.2021 00:00 162.7
26.10.2021 23:00 163
26.10.2021 22:00 163.3
26.10.2021 21:00 163.7
26.10.2021 20:00 164
26.10.2021 19:00 164.2
26.10.2021 18:00 164.5
26.10.2021 17:00 164.6
26.10.2021 16:00 164.7
26.10.2021 15:00 164.6

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )