Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Harmanec-Papiereň
Tok:Bystrica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 80 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 100 cm

Harmanec-Papiereň - Bystrica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:45 278.5
27.10.2021 15:30 278.5
27.10.2021 15:15 278.5
27.10.2021 15:00 278.8
27.10.2021 14:45 279.3
27.10.2021 14:30 208.8
27.10.2021 14:15 218.3
27.10.2021 14:00 227.8
27.10.2021 13:45 257.7
27.10.2021 13:00 307.6
27.10.2021 12:00 287.6
27.10.2021 11:00 257.1
27.10.2021 10:00 277.2
27.10.2021 09:00 287.3
27.10.2021 08:00 277.5
27.10.2021 07:00 277.3
27.10.2021 06:00 287.3
27.10.2021 05:00 277.5
27.10.2021 04:00 277.5
27.10.2021 03:00 277.4
27.10.2021 02:00 287.6
27.10.2021 01:00 277.7
27.10.2021 00:00 287.7
26.10.2021 23:00 277.9
26.10.2021 22:00 277.9
26.10.2021 21:00 278
26.10.2021 20:00 278.1
26.10.2021 19:00 278
26.10.2021 18:00 288
26.10.2021 17:00 268.1
26.10.2021 16:00 288.1

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )