Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Staré Hory
Tok:Starohorský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm

Staré Hory - Starohorský potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 04:45 315.4
26.10.2021 04:30 315.4
26.10.2021 04:15 315.5
26.10.2021 04:00 315.5
26.10.2021 03:45 315.5
26.10.2021 03:30 315.5
26.10.2021 03:15 315.5
26.10.2021 03:00 315.6
26.10.2021 02:45 315.6
26.10.2021 02:00 315.6
26.10.2021 01:00 315.7
26.10.2021 00:00 315.9
25.10.2021 23:00 316
25.10.2021 22:00 316.1
25.10.2021 21:00 326.1
25.10.2021 20:00 426.2
25.10.2021 19:00 436.3
25.10.2021 18:00 426.6
25.10.2021 17:00 317.1
25.10.2021 16:00 317.4
25.10.2021 15:00 317.5
25.10.2021 14:00 317.4
25.10.2021 13:00 317.2
25.10.2021 12:00 316.7
25.10.2021 11:00 316.2
25.10.2021 10:00 416.7
25.10.2021 09:00 416.7
25.10.2021 08:00 315.2
25.10.2021 07:00 315.3
25.10.2021 06:00 315.3
25.10.2021 05:00 315.4

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )