Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Zvolen
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 210 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 290 cm

Zvolen - Hron

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 04:15 374.6
26.10.2021 04:00 384.6
26.10.2021 03:45 384.6
26.10.2021 03:30 374.7
26.10.2021 03:15 384.7
26.10.2021 03:00 384.8
26.10.2021 02:45 394.8
26.10.2021 02:30 394.8
26.10.2021 02:15 404.8
26.10.2021 02:00 394.9
26.10.2021 01:00 385
26.10.2021 00:00 375.3
25.10.2021 23:00 365.5
25.10.2021 22:00 365.7
25.10.2021 21:00 375.9
25.10.2021 20:00 376
25.10.2021 19:00 376.2
25.10.2021 18:00 386.3
25.10.2021 17:00 396.5
25.10.2021 16:00 386.6
25.10.2021 15:00 376.5
25.10.2021 14:00 386.3
25.10.2021 13:00 376
25.10.2021 12:00 365.6
25.10.2021 11:00 375.2
25.10.2021 10:00 374.9
25.10.2021 09:00 374.6
25.10.2021 08:00 354.6
25.10.2021 07:00 354.8
25.10.2021 06:00 364.8
25.10.2021 05:00 355

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )