Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Prša
Tok:Suchá
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 260 cm

Prša - Suchá

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:00 106.6
27.10.2021 14:45 106.6
27.10.2021 14:30 106.6
27.10.2021 14:15 106.5
27.10.2021 14:00 106.5
27.10.2021 13:45 106.4
27.10.2021 13:30 106.4
27.10.2021 13:15 96.4
27.10.2021 13:00 96.3
27.10.2021 12:00 96.2
27.10.2021 11:00 96
27.10.2021 10:00 96
27.10.2021 09:00 96
27.10.2021 08:00 96.1
27.10.2021 07:00 96.2
27.10.2021 06:00 96.3
27.10.2021 05:00 96.4
27.10.2021 04:00 96.5
27.10.2021 03:00 106.6
27.10.2021 02:00 106.8
27.10.2021 01:00 106.8
27.10.2021 00:00 107
26.10.2021 23:00 107
26.10.2021 22:00 107.1
26.10.2021 21:00 117.1
26.10.2021 20:00 117.1
26.10.2021 19:00 117.1
26.10.2021 18:00 117
26.10.2021 17:00 116.9
26.10.2021 16:00 116.8
26.10.2021 15:00 116.7

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )