Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Holiša
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 360 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 430 cm

Holiša - Ipeľ

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 16:15 235.6
27.10.2021 16:00 235.6
27.10.2021 15:45 235.6
27.10.2021 15:30 235.6
27.10.2021 15:15 225.6
27.10.2021 15:00 235.5
27.10.2021 14:45 235.6
27.10.2021 14:30 235.5
27.10.2021 14:15 235.5
27.10.2021 14:00 235.5
27.10.2021 13:00 225.4
27.10.2021 12:00 225.3
27.10.2021 11:00 225.2
27.10.2021 10:00 225.2
27.10.2021 09:00 225.2
27.10.2021 08:00 235.1
27.10.2021 07:00 235.2
27.10.2021 06:00 235.2
27.10.2021 05:00 235.2
27.10.2021 04:00 235.2
27.10.2021 03:00 235.2
27.10.2021 02:00 225.3
27.10.2021 01:00 225.3
27.10.2021 00:00 225.4
26.10.2021 23:00 235.4
26.10.2021 22:00 235.5
26.10.2021 21:00 235.5
26.10.2021 20:00 235.6
26.10.2021 19:00 235.7
26.10.2021 18:00 225.7
26.10.2021 17:00 235.8

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )