Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Ružiná (pod VN)
Tok:Budinský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Ružiná (pod VN) - Budinský potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ružiná (pod VN) - Budinský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2021 21:00 108.1
2.12.2021 20:45 108.2
2.12.2021 20:30 108.1
2.12.2021 20:15 108.1
2.12.2021 20:00 108.1
2.12.2021 19:45 108.1
2.12.2021 19:30 108.1
2.12.2021 19:15 108.1
2.12.2021 19:00 108.1
2.12.2021 18:00 108.1
2.12.2021 17:00 108.1
2.12.2021 16:00 108.1
2.12.2021 15:00 108
2.12.2021 14:00 108
2.12.2021 13:00 108
2.12.2021 12:00 108
2.12.2021 11:00 108
2.12.2021 10:00 108
2.12.2021 09:00 108
2.12.2021 08:00 107.9
2.12.2021 07:00 107.9
2.12.2021 06:00 107.9
2.12.2021 05:00 107.9
2.12.2021 04:00 107.9
2.12.2021 03:00 107.8
2.12.2021 02:00 107.8
2.12.2021 01:00 107.8
2.12.2021 00:00 107.8
1.12.2021 23:00 107.8
1.12.2021 22:00 107.7
1.12.2021 21:00 107.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )