Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Pôtor
Tok:Stará rieka
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm

Pôtor - Stará rieka

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:00 94.7
27.10.2021 13:45 94.6
27.10.2021 13:30 94.4
27.10.2021 13:15 94.3
27.10.2021 13:00 94.2
27.10.2021 12:45 94.1
27.10.2021 12:30 94
27.10.2021 12:15 93.9
27.10.2021 12:00 93.8
27.10.2021 11:00 93.5
27.10.2021 10:00 93.3
27.10.2021 09:00 93.2
27.10.2021 08:00 93.2
27.10.2021 07:00 93.3
27.10.2021 06:00 93.5
27.10.2021 05:00 93.6
27.10.2021 04:00 93.8
27.10.2021 03:00 94
27.10.2021 02:00 94.3
27.10.2021 01:00 94.5
27.10.2021 00:00 94.8
26.10.2021 23:00 95
26.10.2021 22:00 95.2
26.10.2021 21:00 95.5
26.10.2021 20:00 95.7
26.10.2021 19:00 95.9
26.10.2021 18:00 96.1
26.10.2021 17:00 96.1
26.10.2021 16:00 95.9
26.10.2021 15:00 85.4
26.10.2021 14:00 84.9

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )