Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Krupina
Tok:Krupinica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm

Krupina - Krupinica

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 04:00 236.3
26.10.2021 03:45 236.3
26.10.2021 03:30 236.2
26.10.2021 03:15 236.2
26.10.2021 03:00 236.1
26.10.2021 02:45 236.1
26.10.2021 02:30 236
26.10.2021 02:15 236
26.10.2021 02:00 235.9
26.10.2021 01:00 235.8
26.10.2021 00:00 235.7
25.10.2021 23:00 235.7
25.10.2021 22:00 235.8
25.10.2021 21:00 235.9
25.10.2021 20:00 236
25.10.2021 19:00 236.1
25.10.2021 18:00 236.3
25.10.2021 17:00 236.4
25.10.2021 16:00 236.4
25.10.2021 15:00 236.4
25.10.2021 14:00 236.4
25.10.2021 13:00 236.4
25.10.2021 12:00 236.3
25.10.2021 11:00 236.3
25.10.2021 10:00 236.4
25.10.2021 09:00 236.6
25.10.2021 08:00 236.8
25.10.2021 07:00 236.9
25.10.2021 06:00 236.9
25.10.2021 05:00 236.8
25.10.2021 04:00 236.7

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )