Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Sazdice
Tok:Búr
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 290 cm

Sazdice - Búr

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 03:30 505.8
26.10.2021 03:15 505.8
26.10.2021 03:00 505.9
26.10.2021 02:45 515.9
26.10.2021 02:30 515.9
26.10.2021 02:15 516
26.10.2021 02:00 516
26.10.2021 01:45 516.1
26.10.2021 01:30 516.1
26.10.2021 01:00 516.1
26.10.2021 00:00 516.3
25.10.2021 23:00 516.5
25.10.2021 22:00 516.8
25.10.2021 21:00 527.1
25.10.2021 20:00 527.3
25.10.2021 19:00 527.6
25.10.2021 18:00 528
25.10.2021 17:00 538.3
25.10.2021 16:00 538.4
25.10.2021 15:00 538.2
25.10.2021 14:00 527.8
25.10.2021 13:00 527.1
25.10.2021 12:00 516.4
25.10.2021 11:00 505.6
25.10.2021 10:00 495.1
25.10.2021 09:00 494.9
25.10.2021 08:00 494.9
25.10.2021 07:00 495.1
25.10.2021 06:00 495.2
25.10.2021 05:00 505.4
25.10.2021 04:00 505.6

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )