Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Vyšná Slaná
Tok:Slaná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm

Vyšná Slaná - Slaná

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 03:15 194
26.10.2021 03:00 194
26.10.2021 02:45 194.1
26.10.2021 02:30 194.1
26.10.2021 02:15 194.2
26.10.2021 02:00 194.2
26.10.2021 01:45 194.3
26.10.2021 01:30 194.3
26.10.2021 01:15 194.4
26.10.2021 01:00 194.4
26.10.2021 00:00 194.6
25.10.2021 23:00 194.8
25.10.2021 22:00 195
25.10.2021 21:00 195.2
25.10.2021 20:00 195.3
25.10.2021 19:00 195.4
25.10.2021 18:00 195.5
25.10.2021 17:00 195.4
25.10.2021 16:00 195.3
25.10.2021 15:00 195.1
25.10.2021 14:00 194.8
25.10.2021 13:00 194.6
25.10.2021 12:00 194.2
25.10.2021 11:00 193.8
25.10.2021 10:00 193.5
25.10.2021 09:00 193.3
25.10.2021 08:00 193.4
25.10.2021 07:00 193.5
25.10.2021 06:00 193.7
25.10.2021 05:00 193.8
25.10.2021 04:00 194

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )