Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Dobšiná
Tok:Dobšinský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA: 105 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm

Dobšiná - Dobšinský potok

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 03:15 764.2
26.10.2021 03:00 764.3
26.10.2021 02:45 764.3
26.10.2021 02:30 764.3
26.10.2021 02:15 764.4
26.10.2021 02:00 764.4
26.10.2021 01:45 764.4
26.10.2021 01:30 774.5
26.10.2021 01:15 764.5
26.10.2021 01:00 764.5
26.10.2021 00:00 764.8
25.10.2021 23:00 765
25.10.2021 22:00 765.2
25.10.2021 21:00 765.5
25.10.2021 20:00 765.9
25.10.2021 19:00 776.3
25.10.2021 18:00 766.6
25.10.2021 17:00 776.8
25.10.2021 16:00 766.7
25.10.2021 15:00 766.5
25.10.2021 14:00 766
25.10.2021 13:00 775.4
25.10.2021 12:00 774.8
25.10.2021 11:00 774.2
25.10.2021 10:00 773.9
25.10.2021 09:00 773.7
25.10.2021 08:00 773.6
25.10.2021 07:00 773.7
25.10.2021 06:00 773.9
25.10.2021 05:00 774
25.10.2021 04:00 774.1

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )