Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Štítnik
Tok:Štítnik
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm

Štítnik - Štítnik

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:45 406.9
27.10.2021 15:30 406.8
27.10.2021 15:15 406.7
27.10.2021 15:00 406.6
27.10.2021 14:45 406.4
27.10.2021 14:30 406.3
27.10.2021 14:15 406.2
27.10.2021 14:00 406
27.10.2021 13:45 405.9
27.10.2021 13:00 405.5
27.10.2021 12:00 404.9
27.10.2021 11:00 404.6
27.10.2021 10:00 404.3
27.10.2021 09:00 394.3
27.10.2021 08:00 394.3
27.10.2021 07:00 404.5
27.10.2021 06:00 404.6
27.10.2021 05:00 404.8
27.10.2021 04:00 404.9
27.10.2021 03:00 395.1
27.10.2021 02:00 405.2
27.10.2021 01:00 405.4
27.10.2021 00:00 405.6
26.10.2021 23:00 405.7
26.10.2021 22:00 405.9
26.10.2021 21:00 406.2
26.10.2021 20:00 406.4
26.10.2021 19:00 406.6
26.10.2021 18:00 406.7
26.10.2021 17:00 406.7
26.10.2021 16:00 406.5

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )