Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Kokava nad Rimavicou
Tok:Rimavica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm

Kokava nad Rimavicou - Rimavica

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]
27.10.2021 15:30 8
27.10.2021 15:15 8
27.10.2021 15:00 8
27.10.2021 14:45 8
27.10.2021 14:30 8
27.10.2021 14:15 8
27.10.2021 14:00 8
27.10.2021 13:45 8
27.10.2021 13:30 8
27.10.2021 13:00 8
27.10.2021 12:00 8
27.10.2021 11:00 8
27.10.2021 10:00 8
27.10.2021 09:00 8
27.10.2021 08:00 8
27.10.2021 07:00 8
27.10.2021 06:00 8
27.10.2021 05:00 8
27.10.2021 04:00 8
27.10.2021 03:00 8
27.10.2021 02:00 8
27.10.2021 01:00 8
27.10.2021 00:00 8
26.10.2021 23:00 8
26.10.2021 22:00 8
26.10.2021 21:00 8
26.10.2021 20:00 8
26.10.2021 19:00 8
26.10.2021 18:00 8
26.10.2021 17:00 8
26.10.2021 16:00 8

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )