Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Kežmarok
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm

Kežmarok - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:00 906.1
27.10.2021 14:45 906
27.10.2021 14:30 905.9
27.10.2021 14:15 905.7
27.10.2021 14:00 895.6
27.10.2021 13:45 895.4
27.10.2021 13:30 895.2
27.10.2021 13:15 895.1
27.10.2021 13:00 894.9
27.10.2021 12:00 864.3
27.10.2021 11:00 883.8
27.10.2021 10:00 893.6
27.10.2021 09:00 893.6
27.10.2021 08:00 883.6
27.10.2021 07:00 883.8
27.10.2021 06:00 883.8
27.10.2021 05:00 853.9
27.10.2021 04:00 864.2
27.10.2021 03:00 894.6
27.10.2021 02:00 894.8
27.10.2021 01:00 895.1
27.10.2021 00:00 895.5
26.10.2021 23:00 895.8
26.10.2021 22:00 896.1
26.10.2021 21:00 896.3
26.10.2021 20:00 896.4
26.10.2021 19:00 866.3
26.10.2021 18:00 856.5
26.10.2021 17:00 926.6
26.10.2021 16:00 867
26.10.2021 15:00 856.5

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )