Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Spišské Vlachy
Tok:Branisko
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 240 cm

Spišské Vlachy - Branisko

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 04:30 553.8
26.10.2021 04:15 543.8
26.10.2021 04:00 553.9
26.10.2021 03:45 543.9
26.10.2021 03:30 543.9
26.10.2021 03:15 553.9
26.10.2021 03:00 544
26.10.2021 02:45 544
26.10.2021 02:30 544
26.10.2021 02:00 544
26.10.2021 01:00 544.2
26.10.2021 00:00 544.4
25.10.2021 23:00 544.6
25.10.2021 22:00 544.9
25.10.2021 21:00 555.1
25.10.2021 20:00 545.4
25.10.2021 19:00 545.6
25.10.2021 18:00 555.7
25.10.2021 17:00 535.7
25.10.2021 16:00 555.6
25.10.2021 15:00 555.6
25.10.2021 14:00 545.6
25.10.2021 13:00 545.4
25.10.2021 12:00 545
25.10.2021 11:00 554.6
25.10.2021 10:00 554.1
25.10.2021 09:00 553.9
25.10.2021 08:00 553.9
25.10.2021 07:00 554
25.10.2021 06:00 544.1
25.10.2021 05:00 544.3

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )