Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Stratená
Tok:Hnilec
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm

Stratená - Hnilec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:45 692.8
27.10.2021 14:30 692.7
27.10.2021 14:15 692.7
27.10.2021 14:00 692.6
27.10.2021 13:45 692.5
27.10.2021 13:30 692.4
27.10.2021 13:15 692.4
27.10.2021 13:00 692.3
27.10.2021 12:45 692.3
27.10.2021 12:00 692.1
27.10.2021 11:00 692
27.10.2021 10:00 691.9
27.10.2021 09:00 691.8
27.10.2021 08:00 691.9
27.10.2021 07:00 692
27.10.2021 06:00 692.2
27.10.2021 05:00 692.4
27.10.2021 04:00 692.5
27.10.2021 03:00 692.7
27.10.2021 02:00 692.9
27.10.2021 01:00 693.1
27.10.2021 00:00 693.3
26.10.2021 23:00 693.5
26.10.2021 22:00 693.7
26.10.2021 21:00 693.9
26.10.2021 20:00 694
26.10.2021 19:00 694.1
26.10.2021 18:00 694.2
26.10.2021 17:00 694.1
26.10.2021 16:00 694
26.10.2021 15:00 693.7

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )