Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Nižné Repaše
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm

Nižné Repaše - Torysa

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:15 66.4
27.10.2021 15:00 66.3
27.10.2021 14:45 66.3
27.10.2021 14:30 66.3
27.10.2021 14:15 66.4
27.10.2021 14:00 66.5
27.10.2021 13:45 66.6
27.10.2021 13:30 66.7
27.10.2021 13:15 66.9
27.10.2021 13:00 67
27.10.2021 12:00 66
27.10.2021 11:00 65.7
27.10.2021 10:00 64.2
27.10.2021 09:00 62.9
27.10.2021 08:00 62.1
27.10.2021 07:00 61.5
27.10.2021 06:00 61.6
27.10.2021 05:00 61.7
27.10.2021 04:00 61.8
27.10.2021 03:00 62
27.10.2021 02:00 62.1
27.10.2021 01:00 62.2
27.10.2021 00:00 62.4
26.10.2021 23:00 62.7
26.10.2021 22:00 63.1
26.10.2021 21:00 63.4
26.10.2021 20:00 63.7
26.10.2021 19:00 64.2
26.10.2021 18:00 64.7
26.10.2021 17:00 65.5
26.10.2021 16:00 65.7

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )