Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Ždaňa
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA: 280 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 530 cm

Ždaňa - Hornád

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:15 708.2
27.10.2021 15:00 718.2
27.10.2021 14:45 718.1
27.10.2021 14:30 728.1
27.10.2021 14:15 728.1
27.10.2021 14:00 728.1
27.10.2021 13:45 728.1
27.10.2021 13:30 728.1
27.10.2021 13:15 718.1
27.10.2021 13:00 708.1
27.10.2021 12:00 688
27.10.2021 11:00 728
27.10.2021 10:00 708
27.10.2021 09:00 688
27.10.2021 08:00 728.1
27.10.2021 07:00 718.1
27.10.2021 06:00 698.1
27.10.2021 05:00 738.2
27.10.2021 04:00 728.2
27.10.2021 03:00 708.2
27.10.2021 02:00 738.2
27.10.2021 01:00 748.3
27.10.2021 00:00 698.2
26.10.2021 23:00 728.3
26.10.2021 22:00 738.2
26.10.2021 21:00 688.3
26.10.2021 20:00 738.3
26.10.2021 19:00 748.3
26.10.2021 18:00 678.4
26.10.2021 17:00 708.4
26.10.2021 16:00 718.4

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )