Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Turňa nad Bodvou
Tok:Bodva
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm

Turňa nad Bodvou - Bodva

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:15 728.1
27.10.2021 14:00 728
27.10.2021 13:45 728
27.10.2021 13:30 727.9
27.10.2021 13:15 737.8
27.10.2021 13:00 737.8
27.10.2021 12:45 737.7
27.10.2021 12:30 737.6
27.10.2021 12:15 747.6
27.10.2021 12:00 747.5
27.10.2021 11:00 717.1
27.10.2021 10:00 716.9
27.10.2021 09:00 716.8
27.10.2021 08:00 716.7
27.10.2021 07:00 716.8
27.10.2021 06:00 716.9
27.10.2021 05:00 717
27.10.2021 04:00 717.1
27.10.2021 03:00 717.3
27.10.2021 02:00 717.5
27.10.2021 01:00 727.6
27.10.2021 00:00 717.8
26.10.2021 23:00 717.9
26.10.2021 22:00 718
26.10.2021 21:00 718.1
26.10.2021 20:00 718.2
26.10.2021 19:00 718.3
26.10.2021 18:00 718.4
26.10.2021 17:00 718.5
26.10.2021 16:00 718.4
26.10.2021 15:00 718.5

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )