Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Hosťovce
Tok:Turňa
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm

Hosťovce - Turňa

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 05:15 197.4
26.10.2021 05:00 197.4
26.10.2021 04:45 197.4
26.10.2021 04:30 197.4
26.10.2021 04:15 197.4
26.10.2021 04:00 197.4
26.10.2021 03:45 197.5
26.10.2021 03:30 197.4
26.10.2021 03:15 197.5
26.10.2021 03:00 197.5
26.10.2021 02:00 187.6
26.10.2021 01:00 187.6
26.10.2021 00:00 187.6
25.10.2021 23:00 177.7
25.10.2021 22:00 177.7
25.10.2021 21:00 167.7
25.10.2021 20:00 167.7
25.10.2021 19:00 157.7
25.10.2021 18:00 157.7
25.10.2021 17:00 147.7
25.10.2021 16:00 147.7
25.10.2021 15:00 137.7
25.10.2021 14:00 137.6
25.10.2021 13:00 137.6
25.10.2021 12:00 137.5
25.10.2021 11:00 137.5
25.10.2021 10:00 147.5
25.10.2021 09:00 137.6
25.10.2021 08:00 147.6
25.10.2021 07:00 147.7
25.10.2021 06:00 147.9

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )