Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Hosťovce
Tok:Bodva
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm

Hosťovce - Bodva

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:00 1207.7
27.10.2021 14:45 1217.6
27.10.2021 14:30 1207.5
27.10.2021 14:15 1207.5
27.10.2021 14:00 1217.4
27.10.2021 13:45 1207.3
27.10.2021 13:30 1207.3
27.10.2021 13:15 1197.1
27.10.2021 13:00 1207.1
27.10.2021 12:00 1196.7
27.10.2021 11:00 1196.5
27.10.2021 10:00 1196.3
27.10.2021 09:00 1196.3
27.10.2021 08:00 1196.2
27.10.2021 07:00 1196.4
27.10.2021 06:00 1196.5
27.10.2021 05:00 1206.6
27.10.2021 04:00 1206.8
27.10.2021 03:00 1196.9
27.10.2021 02:00 1187.1
27.10.2021 01:00 1197.2
27.10.2021 00:00 1197.3
26.10.2021 23:00 1207.4
26.10.2021 22:00 1207.5
26.10.2021 21:00 1207.7
26.10.2021 20:00 1207.8
26.10.2021 19:00 1217.9
26.10.2021 18:00 1228.1
26.10.2021 17:00 1228.1
26.10.2021 16:00 1227.9
26.10.2021 15:00 1237.7

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )