Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Michalovce - Stráňany
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm

Michalovce - Stráňany - Laborec

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:30 847.6
27.10.2021 14:15 857.6
27.10.2021 14:00 867.5
27.10.2021 13:45 867.5
27.10.2021 13:30 867.5
27.10.2021 13:15 877.4
27.10.2021 13:00 877.4
27.10.2021 12:45 877.3
27.10.2021 12:30 877.2
27.10.2021 12:00 877.1
27.10.2021 11:00 876.9
27.10.2021 10:00 876.7
27.10.2021 09:00 876.6
27.10.2021 08:00 876.7
27.10.2021 07:00 876.6
27.10.2021 06:00 876.7
27.10.2021 05:00 876.8
27.10.2021 04:00 876.9
27.10.2021 03:00 877
27.10.2021 02:00 877.1
27.10.2021 01:00 877.1
27.10.2021 00:00 877.2
26.10.2021 23:00 877.4
26.10.2021 22:00 877.5
26.10.2021 21:00 877.6
26.10.2021 20:00 877.6
26.10.2021 19:00 877.6
26.10.2021 18:00 877.6
26.10.2021 17:00 877.7
26.10.2021 16:00 887.7
26.10.2021 15:00 877.7

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )