Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Michalovce - Žabiany
Tok:prítok do nádrže
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA: 400 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 500 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 700 cm

Michalovce - Žabiany - prítok do nádrže

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:30 8720.1
27.10.2021 15:15 8720.6
27.10.2021 15:00 8721.1
27.10.2021 14:45 8721.2
27.10.2021 14:30 8721.3
27.10.2021 14:15 8721.5
27.10.2021 14:00 8721.6
27.10.2021 13:45 8721.5
27.10.2021 13:30 8721.6
27.10.2021 13:00 8721.2
27.10.2021 12:00 8718.6
27.10.2021 11:00 8714.7
27.10.2021 10:00 878.5
27.10.2021 09:00 865.4
27.10.2021 08:00 871
27.10.2021 07:00 870
27.10.2021 06:00 860
27.10.2021 05:00 860
27.10.2021 04:00 860
27.10.2021 03:00 870
27.10.2021 02:00 870
27.10.2021 01:00 870
27.10.2021 00:00 870
26.10.2021 23:00 870
26.10.2021 22:00 870.5
26.10.2021 21:00 871.4
26.10.2021 20:00 872.6
26.10.2021 19:00 874.4
26.10.2021 18:00 877.5
26.10.2021 17:00 8712.3
26.10.2021 16:00 8716.4

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )