Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Ulič
Tok:Ulička
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 270 cm

Ulič - Ulička

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 05:15 374.9
26.10.2021 05:00 374.9
26.10.2021 04:45 374.9
26.10.2021 04:30 375
26.10.2021 04:15 375
26.10.2021 04:00 375
26.10.2021 03:45 375.1
26.10.2021 03:30 375.1
26.10.2021 03:15 375.1
26.10.2021 03:00 375.2
26.10.2021 02:00 375.3
26.10.2021 01:00 375.4
26.10.2021 00:00 375.6
25.10.2021 23:00 375.7
25.10.2021 22:00 375.8
25.10.2021 21:00 375.9
25.10.2021 20:00 376
25.10.2021 19:00 376.1
25.10.2021 18:00 376.1
25.10.2021 17:00 376.1
25.10.2021 16:00 376
25.10.2021 15:00 375.8
25.10.2021 14:00 375.6
25.10.2021 13:00 375.4
25.10.2021 12:00 375.3
25.10.2021 11:00 375.2
25.10.2021 10:00 375.3
25.10.2021 09:00 375.4
25.10.2021 08:00 375.5
25.10.2021 07:00 375.7
25.10.2021 06:00 375.9

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )