Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Hencovce
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA: 550 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 650 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 700 cm

Hencovce - Ondava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:00 17810.1
27.10.2021 13:45 17710
27.10.2021 13:30 17710
27.10.2021 13:15 1779.9
27.10.2021 13:00 1779.9
27.10.2021 12:45 1769.9
27.10.2021 12:30 1769.8
27.10.2021 12:15 1769.8
27.10.2021 12:00 1769.8
27.10.2021 11:00 1769.6
27.10.2021 10:00 1769.4
27.10.2021 09:00 1779.4
27.10.2021 08:00 1779.4
27.10.2021 07:00 1789.4
27.10.2021 06:00 1779.5
27.10.2021 05:00 1779.6
27.10.2021 04:00 1789.7
27.10.2021 03:00 1789.8
27.10.2021 02:00 1779.9
27.10.2021 01:00 1769.9
27.10.2021 00:00 17510
26.10.2021 23:00 17510.1
26.10.2021 22:00 17510.2
26.10.2021 21:00 17510.2
26.10.2021 20:00 17510.1
26.10.2021 19:00 17610.1
26.10.2021 18:00 17610.1
26.10.2021 17:00 17710.1
26.10.2021 16:00 17710.2
26.10.2021 15:00 17710.1
26.10.2021 14:00 17610

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )