Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Streda nad Bodrogom
Tok:Bodrog
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA: 650 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 700 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm

Streda nad Bodrogom - Bodrog

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:00 2658.1
27.10.2021 14:45 2658.1
27.10.2021 14:30 2658.1
27.10.2021 14:15 2658.1
27.10.2021 14:00 2658
27.10.2021 13:45 2658.1
27.10.2021 13:30 2658.1
27.10.2021 13:15 2658.1
27.10.2021 13:00 2658.1
27.10.2021 12:00 2658
27.10.2021 11:00 2658
27.10.2021 10:00 2658
27.10.2021 09:00 2658
27.10.2021 08:00 2658
27.10.2021 07:00 2658
27.10.2021 06:00 2658
27.10.2021 05:00 2658
27.10.2021 04:00 2658
27.10.2021 03:00 2658
27.10.2021 02:00 2668
27.10.2021 01:00 2668.1
27.10.2021 00:00 2668
26.10.2021 23:00 2668.1
26.10.2021 22:00 2668.1
26.10.2021 21:00 2668.1
26.10.2021 20:00 2668.1
26.10.2021 19:00 2668.2
26.10.2021 18:00 2668.3
26.10.2021 17:00 2668.3
26.10.2021 16:00 2668.3
26.10.2021 15:00 2658.3

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )