Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Michaľany
Tok:Roňava
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA: 190 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm

Michaľany - Roňava

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:45 346.5
27.10.2021 14:30 346.4
27.10.2021 14:15 346.3
27.10.2021 14:00 346.2
27.10.2021 13:45 346.1
27.10.2021 13:30 356
27.10.2021 13:15 355.9
27.10.2021 13:00 355.8
27.10.2021 12:45 355.7
27.10.2021 12:00 355.5
27.10.2021 11:00 355.1
27.10.2021 10:00 354.9
27.10.2021 09:00 354.8
27.10.2021 08:00 344.8
27.10.2021 07:00 335
27.10.2021 06:00 335.1
27.10.2021 05:00 335.3
27.10.2021 04:00 335.5
27.10.2021 03:00 335.7
27.10.2021 02:00 335.8
27.10.2021 01:00 336
27.10.2021 00:00 336.1
26.10.2021 23:00 336.2
26.10.2021 22:00 336.4
26.10.2021 21:00 336.6
26.10.2021 20:00 336.8
26.10.2021 19:00 337
26.10.2021 18:00 337.2
26.10.2021 17:00 337.2
26.10.2021 16:00 337
26.10.2021 15:00 336.6

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )