SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

Aktuality SHMU

10 JÚL 2020

Globálna teplota môže už do roku 2024 prekročiť hodnotu oteplenia +1,5 °C

KLIMATOLÓGIA | 10.7.2020 | ANALÝZA | LADISLAV MARKOVIČ, JOZEF PECHO

Aktuálna správa hodnotiaca predpokladaný vývoj budúcej globálnej klímy (The Global to Decadal Climate Update), spracovaná meteorologickou službou Spojeného kráľovstva (Met Office), poskytuje výhľad na globálnu klímu pre obdobia nasledujúcich piatich rokov (2020-2024) s cieľom poskytnúť čo najnovšie a najpresnejšie odborné informácie.

Podľa najnovších prognóz globálnej klímy zverejnených Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO) 9. júla 2020 sa očakáva, že priemerná ročná globálna teplota bude pravdepodobne v každom z nadchádzajúcich piatich rokov (2020 - 2024) najmenej o 1 °C (1 K) vyššia ako v predindustriálnom období (priemer globálnej teploty v období 1850 - 1900) a je veľmi pravdepodobné, že bude v rozmedzí 0,91°C  - 1,59°C.  Najnovšie výstupy 12 globálnych klimatických modelov tiež naznačujú, že existuje približne 20 % šanca, že aspoň v jednom roku v období 2020-2024 prekročí odchýlka globálnej teploty hodnotu + 1,5 °C (1,5 K, Obr. 2).

Ďalšie výstupy aktualizovanej správy uvádzajú že:

  • existuje približne 70 % pravdepodobnosť, že jeden alebo viac mesiacov bude počas nasledujúcich 5 rokov najmenej o 1,5 °C teplejší ako v predindustriálnom období,
  • je veľmi nepravdepodobné (~ 3%), že priemerná 5-ročná globálna teplota počas rokov 2020 - 2024 bude o 1,5 °C vyššia ako v predindustriálnom období,
  • v roku 2020 budú pravdepodobne veľké oblasti súše na severnej pologuli teplejšie o viac ako 0,8 °C v porovnaní s nedávnou minulosťou (definovanou ako priemer rokov 1981 – 2010) (Obr. 1a),
  • v roku 2020 sa oblasť Arktídy pravdepodobne oteplí viac ako dvojnásobne v porovnaní s globálnym priemerom (Obr. 1a),
  • najmenšia zmena teploty vzduchu sa očakáva v trópoch a v stredných zemepisných šírkach južnej pologule,
  • v roku 2020 budú pravdepodobne veľké oblasti v Južnej Amerike, južnej Afrike a Austrálii suchšie ako v nedávnej minulosti (Obr. 1a),
  • v rokoch 2020 - 2024 budú pravdepodobne takmer všetky regióny, s výnimkou častí južných oceánov, teplejšie ako v nedávnej minulosti (Obr. 1b),
  • v rokoch 2020 - 2024 budú regióny s vysokou zemepisnou šírkou a oblasť Sahelu v Afrike pravdepodobne vlhšie ako v nedávnej minulosti, zatiaľ čo v severnej a východnej časti Južnej Ameriky bude pravdepodobne suchšie (Obr. 1b),
  • v období rokov 2020 - 2024 naznačujú predpokladané odchýlky tlaku vzduchu, v severnej časti severného Atlantiku, možnosť výskytu silnejšieho západného prúdenia, ktoré môžu viesť k častejšiemu výskytu hlbokých tlakových níží (cyklón) v západnej Európe (Obr. 1b).

Predpovedné klimatické modely nezohľadňujú pri výpočtoch zmeny emisií skleníkových plynov a aerosólov v dôsledku aktuálneho globálneho hospodárskeho spomalenia podmieneného reštriktívnymi opatreniami v dôsledku koronavírusu. WMO opakovane zdôrazňuje, že priemyselné a hospodárske spomalenie v dôsledku COVID-19 nenahrádza trvalé a koordinované opatrenia v oblasti klímy. Vzhľadom na veľmi dlhú životnosť CO2 v atmosfére sa neočakáva, že dopad poklesu emisií v tomto roku povedie k zníženiu koncentrácií CO2 v atmosfére.

Obr. 1: (a; vľavo) Modelové predpovede priemernej  ročnej odchýlky teploty vzduchu [K] (surface temperature), atmosférického tlaku na hladine mora [hPa] (sea-level pressure) a úhrnu atmosférických zrážok [mm] (precipitation) na rok 2020 v porovnaní s dlhodobým priemerom 1981 - 2010. Priemer súboru (ľavý stĺpec) a pravdepodobnosť výskytu nadpriemerných hodnôt (pravý stĺpec); (b; vpravo) modelové predpovede odchýlky teploty vzduchu [K] (surface temperature), atmosférického tlaku na hladine mora [hPa] (sea-level pressure) a úhrnu atmosférických zrážok [mm] (precipitation) v období 2020 - 2024 v porovnaní s rokmi 1981 - 2010. Priemer súboru (ľavý stĺpec) a pravdepodobnosť výskytu nadpriemerných hodnôt (pravý stĺpec) [Zdroj: WMO, Met Office].

Obr. 2: Prognóza globálnej priemernej teploty atmosféry a oceánov (podľa údajov Met Office) pre obdobie rokov 2020-2024 (modrá) s vypočítanou pravdepodobnosťou prekročenia hodnoty oteplenia +1,5 °C (hnedá pre ročnú teplotu); zelenou sú vyznačené kontrolné behy z hindcastov a pozorovaná globálna teplota je vyznačená čiernou [Zdroj: Met Office].skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑