SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z topenia snehu Display warnings

Smog PM10 - Upozornenie - Banská Bystrica, Jelšava a okolie, Martin a Vrútky, Prešov a okolie, Trenčín, Veľká Ida... » Display

Cloudiness


Predpoveď ALADIN z ... na ... UTC OBLAČNOSŤ celková (biela) 10-100%, nízka (20-100%), stredná (50-100%), vysoká (50-100%)
Forecast ALADIN from ... to ... UTC CLOUDINESS total(white) 10-100%, low (20-100%), middle (50-100%), high (50-100%)