SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z topenia snehu Display warnings

Radar images


Upozornenie pre prevádzkovateľov rádiových zariadení RLAN v 5 GHz pásme

Old radar images