Report for Hungary


Spravodajstvo pre Maďarsko

Kód Name of station Stream rkm "0" vodočtu Hmin Hmax I. SPA II. SPA III. SPA Date of measurement H Q
7580 Plášťovce Krupinica 11.8 139.47 139.47 139.47 270 320 380 9.3.2021 06:00 131 1.1
7600 Plášťovce Litava 0.9 142.02 91 387 140 190 230 9.3.2021 06:00 34 0.8
7614 Horné Semerovce Štiavnica 6.7 124.98 15 441 260 330 400 9.3.2021 06:00 51 1.8
8840 Prešov Sekčov 0.8 234.11 21 398 200 250 300 9.3.2021 06:00 112 2.6
8980 Moldava nad Bodvou Bodva 18.0 203.58 80 263 210 270 320 9.3.2021 06:00 139 2.9
9013 Janík Ida 1.7 179.61 22 383 270 300 320 9.3.2021 06:00 81 3.2