Aktuality SHMU

21 FEB 2018

Užitočné informácie o znižovaní emisií z vykurovania domácností

OVZDUŠIE | 21.2.2018 | SPRÁVA | JANA KRAJČOVIČOVÁ

Slovenská agentúra životného prostredia pripravila na svojom internetovom portáli tematickú sekciu, zaberajúcu sa problematikou vykurovania domácností tuhými palivami a možnosťami znižovania emisií z tohto významného zdroja.

 

V posledných dňoch bolo opäť v niektorých oblastiach vydané upozornenie na smogovú situáciu kvôli prachovým časticiam PM10. Vykurovanie domácností tuhými palivami je významným zdrojom znečisťovania ovzdušia nielen počas smogových situácií. Keďže je vykurovanie tuhými palivami v mnohých oblastiach zrejme ekonomicky najvýhodnejšie v porovnaní s čistejšími palivami, zdá sa tento problém na prvý pohľad ťažko riešiteľný. Pri bližšom pohľade na vec však možno prísť na to, že časť nechcených emisií sa dá obmedziť aj bez zmeny palivového zdroja dodržiavaním mnohokrát pomerne jednoduchých zásad, ktoré nevyžadujú žiadne alebo len minimálne investície.  Pre mnohých môže byť prekvapením, že správnym postupom pri kúrení dokonca možno ušetriť finančné prostriedky.

O rozšírenie informovanosti o tejto problematike sa najnovšie snaží SAŽP na svojej stránke http://vykurovanie.enviroportal.sk/ Možno tu nájsť informácie o rôznych druhoch tuhých palív a ich technických parametroch, porovnanie rôznych druhov spaľovacích zariadení, zásady, ktoré treba dodržiavať ak chceme dosiahnuť čo najefektívnejšie spaľovanie s čo najnižšími emisiami, ale aj čo možno dosiahnuť modernizáciou spaľovacieho zariadenia z pohľadu ekonomického aj z pohľadu životného prostredia. 

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑