Aktuality SHMU

21 NOV 2018

Erika Vlašičová sa stala TOP MANAŽÉROM KVALITY

SHMÚ | 21.11.2018 | SPRÁVA | IVAN GARČÁR

Predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Pavol Pavlis odovzdal včera v budove Národnej rady SR našej kolegyni Ing. Erike Vlašičovej, manažérke kvality, ocenenie TOP MANAŽÉR KVALITY ROKA 2018 – sektor verejnej správy.

Súťaž je prezentáciou moderných metód manažérstva, ich vývoja a trendov a oceňuje manažérov kvality za ich osobný podiel budovania a rozvoja systémov manažérstva kvality vo svojich organizáciách.

Erika Vlašičová je manažérom kvality na SHMÚ od roku 2003 a výsledkom jej práce, ktorá spočívala v príprave interných dokumentov a školení pre manažment a pracovníkov ústavu, bola úspešná certifikácia systému manažérstva kvality SHMÚ v roku 2006. Odvtedy systém neustále udržiava a zlepšuje.

E. Vlašičová uviedla, že z ceny má veľkú radosť, uvedomuje si však, že: „ocenenie nie je len výsledkom mojej práce, ale je to ocenenie všetkých zamestnancov SHMÚ, ktorí priamo alebo nepriamo priaznivo ovplyvňujú moju prácu a systém manažérstva kvality ústavu.“

Erike všetci blahoželáme k jej mimoriadnemu pracovnému úspechu.  

 

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑