Aktuality SHMU

 

20 DEC 2018

Počasie na Vianoce

METEOROLÓGIA | 20.12.2018 | SPRÁVA | MIROSLAV ŠINGER

Vianočné oteplenie - singularita, ktorá sa potvrdí aj v roku 2018.19 DEC 2018

Rast extrémnosti viacdenných úhrnov zrážok na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | 19.12.2018 | ANALÝZA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ, PAVEL FAŠKO

Ako sme informovali v jednom z predošlých článkov, v súvislosti s rastom globálnej a regionálnej teploty vzduchu a množstva vodnej pary v troposfére, rastie aj pravdepodobnosť a frekvencia výskytu mimoriadne až extrémne vysokých denných a viacdenných úhrnov atmosférických zrážok. Tento fakt potvrdzujú nielen pozemné či satelitné merania, ale je fyzikálne konzistentný aj s teóriou, popisujúcou dynamické procesy spojené s tokmi vlhkosti v atmosfére a genézou atmosférických zrážok. Teória pritom uvádza, že teplejšia atmosféra, vyššia teplota povrchu oceánov a pevnín vedú nielen k vyššiemu výparu vody z ich povrchu, ale aj k schopnosti samotnej atmosféry zadržiavať väčšie množstvo vodnej pary. Uvedený trend, okrem prevažnej časti mimotropických (najmä kontinentálnych) oblastí na severnej pologuli, registrujeme aj na Slovensku, a to tak v chladnom (október – marec) ako aj teplom polroku (apríl – september). V tomto texte sa budeme venovať regionálnej analýze maximálnych 2-denných úhrnov atmosférických zrážok (ďalej len "RR2d") na území Slovenska v období 1951-2017, v prípade ktorých sme zaznamenali v niektorých oblastiach významné zmeny frekvenčnej (štatistickej) distribúcie RR2d, a to hlavne v jarných a letných mesiacoch roka.18 DEC 2018

Katovický klimatický balíček

SHMÚ | 18.12.2018 | SPRÁVA | JANKA SZEMESOVÁ

Svetová klimatická konferencia OSN o zmene klímy, ktorá sa v sobotu, 15. decembra 2018, neskoro večer skončila v Poľských Katoviciach nakoniec po dlhom vyjednávaní schválila kompromisný návrh obsahujúci robustný set usmernení na implementáciu Parížskej dohody z roku 2015. Z ich implementácie budú nakoniec profitovať všetky národy, zvlášť tie najviac ohrozené zmenou klímy.14 DEC 2018

Predbežná správa o klíme za rok 2018

KLIMATOLÓGIA | 14.12.2018 | SPRÁVA | JOZEF PECHO

V súvislosti s aktuálne prebiehajúcou konferenciou COP24 v poľskom meste Katovice, Svetová meteorologická organizácia (WMO) vydala koncom novembra predbežnú správu o stave globálnej klímy za rok 2018. Podľa WMO a predbežných údajov o globálnej teplote za obdobie od januára do októbra 2018, tento rok skončí veľmi pravdepodobne ako štvrtý najteplejší za posledných aspoň 168 rokov (1850-2018). Správa WMO vo väčších detailoch informuje aj o ďalších dôležitých indikátoroch prebiehajúcej zmeny klímy, a to napríklad o úrovni globálnej koncentrácie skleníkových plynov, tepelnom stave oceánov, rozsahu kryosféry (v Arktíde a Antarktíde), výskyte významných poveternostných extrémov a ich dôsledkoch na socio-ekonomickú sféru. Predbežné údaje o teplote vzduchu na území Slovenska naznačujú, že rok 2018 bude na prevažnej časti meteorologických staníc prvý až druhý najteplejší rok v období od začiatku 20. storočia [na základe napr. údajov z meteorologickej stanice Bratislava-Koliba a Hurbanovo].  12 DEC 2018

Klimatický fenomén El Niño prichádza

KLIMATOLÓGIA | 12.12.2018 | ANALÝZA | JOZEF PECHO

Podľa predbežnej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) existuje vysoká pravdepodobnosť (75-80 %), že v priebehu zimných mesiacov na severnej pologuli (december – február) sa vytvoria v priestore centrálneho a východného tropického Tichého oceánu (Pacifiku) podmienky pozitívnej fázy ENSO, tzv. El Niño. Správa WMO súčasne upozorňuje, že ak sa El Niño aj objaví, pravdepodobne nebude tak silné ako v rokoch 2015-16, ktoré spolu s tým z rokov 1997-98, patrilo medzi najsilnejšie El Niño udalosti za posledných minimálne 120 rokov. Keďže s výskytom udalostí El Niño sú takmer vždy spojené významné pozitívne (teplé) odchýlky globálnej teploty vzduchu od dlhodobého priemeru a trendu, očakáva sa, že globálny priemer teploty vzduchu môže v roku 2019 dosiahnuť úroveň z roku 2016 (podľa NOAA, NASA a Met Office zatiaľ najteplejší rok aspoň od roku 1850).11 DEC 2018

V povodí Váhu sa začala zima

SHMÚ | 11.12.2018 | ANALÝZA | SOŇA LIOVÁ, MIROSLAV CHUDOBA, ŠTEFAN BUCHA

Koncom novembra začali postupne klesať teploty vzduchu pod bod mrazu.07 DEC 2018

Workshop projektu HSAF o validácii satelitných produktov

SHMÚ | 7.12.2018 | ANALÝZA | JÁN KAŇÁK

Dnes (7. decembra 2018) sa na SHMÚ skončilo štvordňové pracovné stretnutie na tému hodnotenie kvality satelitných produktov a ich aplikovaní v operatívnej hydrológii.27 NOV 2018

Informačný kiosk v Žiline

SHMÚ | 27.11.2018 | SPRÁVA | IVAN GARČÁR

Pred mestským úradom v Žiline sa minulý týždeň objavil nový informačný kiosk. Je v poradí štvrtým na Slovensku po Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. 24 NOV 2018

Výrazné ochladenie v závere novembra

METEOROLÓGIA | 24.11.2018 | SPRÁVA | CYRIL SIMAN

Počas tohtoročnej jesene sme na Slovensku veľa chladných nocí a dní nemali. V jej závere si však pre nás počasie pripravilo prekvapenie v podobe výrazného ochladenia.21 NOV 2018

Erika Vlašičová sa stala TOP MANAŽÉROM KVALITY

SHMÚ | 21.11.2018 | SPRÁVA | IVAN GARČÁR

Predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Pavol Pavlis odovzdal včera v budove Národnej rady SR našej kolegyni Ing. Erike Vlašičovej, manažérke kvality, ocenenie TOP MANAŽÉR KVALITY ROKA 2018 – sektor verejnej správy.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑