Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Koškovce - Laborec

Povodie:Bodrog
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:AHS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
03.07.2020 22:00  0  0.2  1.4  4.9  4.9
03.07.2020 21:00  0.2  0.2  3.6  4.9  4.9
03.07.2020 20:00  0  1  4.7  4.7  4.7
03.07.2020 19:00  0  1.2  4.7  4.7  4.7
03.07.2020 18:00  1  3.4  4.7  4.7  4.7
03.07.2020 17:00  0.2  3.7  3.7  3.7  3.7
03.07.2020 16:00  2.2  3.5  3.5  3.5  3.5
03.07.2020 15:00  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3
03.07.2020 14:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 13:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 12:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 11:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 10:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 09:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 08:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 07:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 06:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 05:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 04:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 03:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 02:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 01:00  0  0  0  0  0
03.07.2020 00:00  0  0  0  0  0
02.07.2020 23:00  0  0  0  0  0
02.07.2020 22:00  0  0  0  0  0
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑