SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Storm Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Prívalová povodeň Display warnings

Total amount of precipitation

Informácie o stanici

Názov stanice:

Cigeľka

Povodie:Bodrog
Regionálne stredisko:RS Košice
Typ:APS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Data are operative - no correction.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
03.07.2020 13:00  0.1  0.1  0.1  0.1  3.8
03.07.2020 12:00  0  0  0  0  4.2
03.07.2020 11:00  0  0  0  0.3  4.5
03.07.2020 10:00  0  0  0  3.1  5.5
03.07.2020 09:00  0  0  0  3.2  5.5
03.07.2020 08:00  0  0  0  3.2  5.5
03.07.2020 07:00  0  0  0  3.2  5.5
03.07.2020 06:00  0  0  0  3.2  5.5
03.07.2020 05:00  0  0  0.3  3.2  5.5
03.07.2020 04:00  0  0  3.1  3.2  5.5
03.07.2020 03:00  0  0  3.2  3.2  5.5
03.07.2020 02:00  0  0.3  3.2  3.6  5.5
03.07.2020 01:00  0  3.1  3.2  3.6  5.5
03.07.2020 00:00  0.3  3.2  3.2  4.2  5.5
02.07.2020 23:00  2.8  2.9  2.9  4.2  5.2
02.07.2020 22:00  0.1  0.1  0.1  2.4  2.4
02.07.2020 21:00  0  0  0.1  2.4  2.4
02.07.2020 20:00  0  0.1  0.4  2.4  2.4
02.07.2020 19:00  0  0.1  0.5  2.4  2.4
02.07.2020 18:00  0.1  0.1  1  2.4  2.4
02.07.2020 17:00  0  0.4  1.3  2.3  2.4
02.07.2020 16:00  0  0.4  2.3  2.3  2.4
02.07.2020 15:00  0.4  1  2.3  2.3  2.4
02.07.2020 14:00  0  0.9  1.9  1.9  2
02.07.2020 13:00  0.6  1.9  1.9  1.9  2
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑