Aktuality SHMU

 

20 SEP 2020

Návrat k intenzívnemu lejaku na Prednej Hore zo dňa 28.6.2020

METEOROLÓGIA | 20.9.2020 | ANALÝZA | CYRIL SIMAN

Výskyt búrok, aj tých intenzívnych, patrí k typickým črtám letného počasia na Slovensku. Prvé dva mesiace leta v roku 2020 boli v porovnaní s predošlými rokmi charakteristické nižším počtom letných (Tmax aspoň 25 °C) a tropických dní (Tmax aspoň 30 °C). Naopak zaznamenali sme vyšší počet dní s vysokou vlhkosťou vzduchu a zväčšenou oblačnosťou, pričom častý bol aj výskyt vysokých úhrnov zrážok. V súvislosti s intenzívnymi zrážkami u nás zarezonovali predovšetkým dve udalosti z konca júna. Prvou bola blesková povodeň, ktorá 19.6.2020 postihla obec Pichne ležiacu severne od mesta Snina. Aj napriek tomu, že SHMÚ nemá priamo v tejto obci meraciu stanicu, tak spadnuté množstvo zrážok môžeme zhruba odhadnúť z poľa rádiolokačnej odrazivosti. V druhom prípade zasiahla dňa 28.6.2020 intenzívna búrka našu stanicu na Prednej Hore. Spôsobené škody hneď na dvoch cestných komunikáciách môžeme považovať za mimoriadne. Nasledujúci článok sa venuje sumarizácii zrážkových udalostí s vysokou krátkodobou intenzitou zrážok v období od 1.6. do 31.7.2020. Ďalej detailnejšej analýze príčin vysokého úhrnu zrážok zaznameného na stanici Predná Hora dňa 28.6.2020. V závere sú zhrnuté hlásenia škôd vzniknutých v súvislosti s búrkou v tejto oblasti.09 SEP 2020

Leto ešte nepovedalo posledné slovo

METEOROLÓGIA | 9.9.2020 | ANALÝZA | ANDREJ KOZÁK, MIROSLAV ŠINGER

V nasledujúcich dňoch bude v strednej Európe panovať nadpriemerne teplé počasie, ktoré označujeme ako "neskoré leto". Práve na toto obdobie čakajú mnohí turisti, keďže v ňom už nehrozia búrky, no stále je dosť teplé. V článku rozoberáme synoptické príčiny tejto situácie.07 JÚL 2020

Mapové produkty A-LAEF sú už verejne dostupné

METEOROLÓGIA | 7.7.2020 | SPRÁVA | MARTIN BELLUŠ

Nedávno sme informovali o novom ansámblovom predpovednom systéme s vysokým rozlíšením ALARO - Limited Area Ensemble Forecasting (A-LAEF), ktorý sme vyvinuli v rámci regionálnej spolupráce pre numerické modelovanie na ohraničenej oblasti v strednej Európe (RC LACE). Podrobný popis tohoto systému nájdete TU.02 JÚL 2020

Výskyt veľkých krúp na Slovensku v rokoch 2007 - 2019

METEOROLÓGIA | 2.7.2020 | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

V roku 2019 sa na našom území vyskytlo niekoľko situácii s veľmi veľkými krúpami (s priemerom 5 cm a viac). Tie najväčšie mali priemer 8 cm a padali 27. júna 2019 v Košiciach. Sú to zatiaľ najväčšie zdokumentované krúpy na Slovensku v modernej histórii pozorovaní. Aj vzhľadom na tieto udalosti sme sa na základe dostupných dát rozhodli bližšie pozrieť na výskyt veľkých krúp (s priemerom 2 cm a viac) na území Slovenska. Vychádzali sme z dát z rokov 2007 až 2019, čo je pomerne krátky rad, no postačujúci na niekoľko základných štatistických vyhodnotení a porovnaní v rámci jednotlivých regiónov.18 JÚN 2020

V budúcom týždni suchšie a teplejšie počasie

METEOROLÓGIA | 18.6.2020 | ANALÝZA | CYRIL SIMAN

Vlhké nestále a daždivé počasie s výskytom intenzívnych búrok trvá na našom území už približne dva týždne. V budúcom týždni by sa situácia mala zmeniť a zrážok by už malo byť menej.
 20 MÁJ 2020

Nový regionálny ansámblový systém s vysokým rozlíšením

METEOROLÓGIA | 20.5.2020 | ANALÝZA | MARTIN BELLUŠ

V rámci regionálnej spolupráce pre numerické modelovanie na ohraničenej oblasti v strednej Európe (RC LACE) bol vyvinutý nový ansámblový predpovedný systém s vysokým rozlíšením ALARO - Limited Area Ensemble Forecasting (A-LAEF). Tento systém je zameraný na ansámblovú predpoveď na najbližšie 3 dni.19 MÁJ 2020

Nový regionálny ansámblový systém s vysokým rozlíšením: A-LAEF

METEOROLÓGIA | 19.5.2020 | SPRÁVA | MARTIN BELLUŠ

V rámci regionálnej spolupráce pre numerické modelovanie na ohraničenej oblasti v strednej Európe (RC LACE) sme vyvinuli nový 17-členný ansámblový predpovedný systém A-LAEF s horizontálnym rozlíšením 4.8 km a 60 vertikálnymi hladinami.18 MÁJ 2020

Mimoriadne slnečný apríl 2020

METEOROLÓGIA | 18.5.2020 | ANALÝZA | ANNA PRIBULLOVÁ

Tohoročné aprílové počasie na Slovensku nebolo vôbec „aprílové“, teda premenlivé, s typickým striedaním oblačných,  bezoblačných, teplejších a chladnejších dní.  Naopak,  prevládali dni, kedy bolo jasno, alebo len malá oblačnosť. Slnečných lúčov sme si užili neúrekom, vrátane tých z ultrafialovej (UV) oblasti spektra.15 APR 2020

Meteorologické príčiny extrémne vysokého tlaku vzduchu na území Slovenska v januári 1907

METEOROLÓGIA | 15.4.2020 | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER, DALIBOR VÝBERČI, JOZEF PECHO, PAVOL FAŠKO

V januári roku 1907 sa do našej oblasti presunula tlaková výš, v ktorej tlak vzduchu dosiahol najvyššie hodnoty v histórii pozorovaní na území dnešného Slovenska. V tomto článku popisujeme fyzikálne príčiny vzostupu tlaku vzduchu v tlakových výšach (anticyklónach), ako aj aplikáciu týchto poznatkov v konkrétnom prípade na základe reanalýz NOAA a nameraných údajov.17 MAR 2020

Oneskorený vrchol zimy?

METEOROLÓGIA | 17.3.2020 | ANALÝZA | CYRIL SIMAN, MIROSLAV ŠINGER

Neskoré vpády studeného arktického vzduchu môžu byť na začiatku vegetačného obdobia pohromou pre záhradkárov, ovocinárov a poľnohospodárov. Po mimoriadne teplom februári a pokračaujúcej veľmi teplej prvej polovice marca nás aj v tomto roku čaká výraznejšie ochladenie.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑