SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchSnowdriftsWindGround ice Display warnings

Smog PM10 - Upozornenie - Jelšava a okolie » Display

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Závlahové vody

6. Závlahové vody

Zabezpečenie subsystémov Závlahové vody spadá do rezortu pôdohospodárstva.

Sledovanie kvality závlahových vôd na území SR a jej vplyv na fyzikálno-chemické vlastnosti pôd zabezpečuje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava.

Cieľom úlohy je monitorovať kvalitu závlahových vôd v zdrojoch využívaných vo vegetačnom období.

Kontaktná osoba:

RNDr. Vladimír Píš

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Gagarinova 10, 827 13  Bratislava

Tel. ústredňa: 02/48206901

Riaditeľ: tel:02/43420866

Fax:02/43295487

e-mail: sci@vupop.sk

 

Pracovisko laboratórnych činností

Rožňavská 23, 831 04 Bratislava

RNDr. Vladimír Píš, PhD.

Tel: 02/44458704

Fax:02/44257087

Mob: 0918398174

e-mail: v.pis@vupop.sk

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑