SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na SnowdriftsLow temperaturesVietor na horáchWind Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Ročné správy

Záverečné ročné správy radiačného monitoringu

Výsledky monitoringu sú pravidelne štatisticky spracúvané a uverejňované v podobe záverečných ročných správ

 •  
  • Súhrnná správa Rádioaktivita ŽP 2000 - 2002
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2003
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2004
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2005
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2006
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2007
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2008
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2009
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2010
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2011
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2012
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2013
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2014
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2015
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2016
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2017
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2018
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2019