SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Ground frost Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Ciele monitorovacieho subsystému

Sieť fenologických staníc

Ciele monitorovacieho subsystému

Cieľom tohto monitorovacieho subsystému je celoplošné sledovanie sezónnej a medzi-sezónnej dynamiky vývinu rastlín vo vzťahu k počasiu. Predmetom sledovania je časový nástup a priestorový výskyt vybraných fenologických fáz na bežne rozšírených kultúrnych aj divorastúcich druhoch rastlín. Pomocou makroskopického pozorovania fenologických fáz rastlín, následného vyhodnotenia a porovnania s meteorologickými charakteristikami vegetačného obdobia sa monitorujú aj dlhodobé trendy vývinu rastlín vo vzťahu k predpokladaným klimatickým zmenám a variabilite klímy.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑