SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Storm Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Prívalová povodeň Povodeň z trvalého dažďa Display warnings

TAF

Aerodrome Forecast TAF

TAF description (Slovak)

21.07.2019 - 14:00 UTC

TAF LZSL 211400Z 2115/2200 02006KT 9999 FEW045 SCT080
  TEMPO 2115/2118 17015G25KT SHRA FEW040CB BKN080=
TAF LZPP 211400Z 2115/2200 01012KT 9999 FEW030 SCT100
  PROB30 TEMPO 2115/2116 -SHRA FEW030TCU BKN100=
TAF LZZI 211400Z 2115/2200 07006KT 9999 FEW035 SCT070
  TEMPO 2115/2118 -SHRA SCT035CB BKN070=

21.07.2019 - 11:00 UTC

TAF LZSL 211100Z 2112/2121 02006KT 9999 FEW040 SCT080
  PROB40 TEMPO 2112/2118 17015G25KT 4000 TSRA SCT030CB BKN050=
TAF LZPP 211100Z 2112/2121 35012KT 9999 SCT045
  TEMPO 2112/2116 SHRA FEW040TCU BKN048
  PROB40 TEMPO 2112/2114 5000 TSRA SCT030CB BKN045=
TAF LZZI 211100Z 2112/2121 26008KT 9999 FEW045 SCT060
  TEMPO 2112/2118 34010G20KT 4000 TSRA SCT035CB BKN040=

21.07.2019 - 11:00 UTC

TAF LZIB 211100Z 2112/2212 32012KT CAVOK
  TEMPO 2112/2118 31015G25KT SHRA FEW040CB BKN070
  PROB30 2112/2115 30020G30KT 5000 TSRA SCT030CB BKN048
  BECMG 2120/2122 33006KT CAVOK=
TAF LZKZ 211100Z 2112/2212 20008KT 9999 FEW033 SCT080
  TEMPO 2113/2120 21015G25KT 6000 SHRA BKN034 FEW042CB
  PROB40 TEMPO 2114/2118 26020G37KT 3000 TSRA SCT026CB BKN040
  BECMG 2121/2123 36005KT FEW040 SCT063
  TEMPO 2200/2206 2300 BCFG SCT001
  BECMG 2206/2208 01010KT CAVOK=
TAF LZTT 211100Z 2112/2212 05005KT 9999 FEW050 SCT080
  TEMPO 2112/2121 06020G30KT 5000 TSRA SCT035CB BKN040
  TEMPO 2122/2206 VRB02KT 2500 BCFG SCT002
  PROB30 TEMPO 2200/2205 0500 FG BKN001=

21.07.2019 - 05:00 UTC

TAF AMD LZTT 211006Z 2110/2206 05005KT 9999 FEW050 SCT080
  TEMPO 2110/2121 06020G30KT 5000 TSRA SCT035CB BKN040
  TEMPO 2122/2206 VRB02KT 1700 BCFG SCT002
  PROB40 TEMPO 2200/2205 0500 FG BKN001=

21.07.2019 - 08:00 UTC

TAF LZSL 210800Z 2109/2118 03006KT 9999 FEW040 SCT080
  PROB40 TEMPO 2111/2115 17015G25KT 4000 TSRA SCT030CB BKN050=
TAF LZPP 210800Z 2109/2118 17008KT 9999 SCT045
  TEMPO 2110/2115 SHRA FEW040TCU BKN048
  PROB40 TEMPO 2111/2114 5000 TSRA SCT040CB BKN045
  BECMG 2113/2115 35012KT=
TAF LZZI 210800Z 2109/2118 26008KT 9999 FEW045 SCT060
  TEMPO 2110/2116 34010G20KT 4000 TSRA SCT040CB BKN045=

21.07.2019 - 05:00 UTC

TAF LZSL 210500Z 2106/2115 VRB02KT 9999 FEW040 SCT100
  PROB30 TEMPO 2106/2107 2500 BCFG FEW002
  BECMG 2107/2109 03006KT
  TEMPO 2111/2115 14013KT 7000 SHRA BKN040 FEW045CB
  PROB40 TEMPO 2113/2115 17015G25KT 4000 TSRA SCT030CB BKN050=
TAF LZPP 210500Z 2106/2115 VRB02KT CAVOK
  BECMG 2107/2109 17008KT 9999 SCT045
  TEMPO 2110/2115 SHRA FEW040TCU BKN048
  PROB40 TEMPO 2112/2115 5000 TSRA BKN033 SCT040CB
  BECMG 2113/2115 35013KT=
TAF LZZI 210500Z 2106/2115 VRB02KT 9999 FEW042 SCT060
  BECMG 2107/2109 26008KT
  TEMPO 2110/2115 34010G20KT 6000 SHRA BKN040 FEW050CB
  PROB40 TEMPO 2111/2115 4000 TSRA SCT030CB BKN042=

21.07.2019 - 05:00 UTC

TAF LZIB 210500Z 2106/2206 05006KT CAVOK
  BECMG 2108/2110 32012KT 9999 SCT042
  TEMPO 2110/2118 31015G25KT SHRA FEW040CB BKN070
  PROB40 TEMPO 2112/2117 30020G30KT 5000 TSRA SCT030CB BKN048
  BECMG 2120/2122 33006KT CAVOK=
TAF LZKZ 210500Z 2106/2206 VRB02KT 9999 FEW033 SCT080
  BECMG 2107/2109 20008KT
  TEMPO 2112/2121 21015G25KT 6000 SHRA BKN034 FEW042CB
  PROB40 TEMPO 2115/2121 26020G37KT 3000 TSRA SCT026CB BKN040
  BECMG 2121/2123 04007KT FEW040 SCT063
  TEMPO 2200/2206 2300 BCFG SCT001=
TAF LZTT 210500Z 2106/2206 VRB02KT 9999 FEW050 SCT080
  BECMG 2107/2109 24006KT
  TEMPO 2110/2113 05012KT 5000 SHRA FEW035CB BKN050
  TEMPO 2113/2121 06020G30KT 2000 TSRA FEW010 SCT022CB BKN038
  TEMPO 2122/2206 VRB02KT 1700 BCFG SCT002
  PROB40 TEMPO 2200/2205 0500 FG BKN001=

21.07.2019 - 02:00 UTC

TAF LZSL 210200Z 2103/2112 VRB02KT 9999 FEW030 SCT080
  TEMPO 2103/2106 3000 BR SCT004
  PROB40 TEMPO 2103/2105 0800 FG BKN001
  BECMG 2106/2108 03006KT=
TAF LZZI 210200Z 2103/2112 VRB02KT CAVOK
  TEMPO 2103/2106 9999 FEW006
  PROB40 TEMPO 2103/2105 2400 BCFG SCT002
  BECMG 2107/2109 26008KT 9999 FEW040 BKN060=

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑