TAF

Aerodrome Forecast TAF

TAF description (Slovak)

22.09.2020 - 17:00 UTC

TAF AMD LZPP 222010Z 2220/2303 CNL=

22.09.2020 - 20:00 UTC

TAF LZSL 222000Z 2221/2306 11005KT CAVOK
  TEMPO 2300/2306 2000 BCFG SCT001
  PROB40 TEMPO 2303/2306 0500 FG BKN001=
TAF LZZI 222000Z 2221/2306 VRB02KT CAVOK
  TEMPO 2303/2306 9999 FEW002=

22.09.2020 - 17:00 UTC

TAF LZIB 221700Z 2218/2318 13008KT CAVOK
  BECMG 2218/2220 04006KT
  BECMG 2308/2310 15016KT 9999 SCT040 BKN090
  TEMPO 2314/2318 -SHRA FEW040CB BKN050
  PROB40 TEMPO 2316/2318 22015KT TSRA SCT030CB SCT045=
TAF LZKZ 221700Z 2218/2318 VRB02KT CAVOK
  BECMG 2308/2310 20010KT
  BECMG 2316/2318 VRB02KT=
TAF LZTT 221700Z 2218/2318 26004KT CAVOK
  BECMG 2308/2310 13008KT 9999 SCT040
  TEMPO 2312/2315 16010KT FEW040CB SCT050=

22.09.2020 - 17:00 UTC

TAF LZSL 221700Z 2218/2303 11005KT CAVOK
  TEMPO 2300/2303 2500 BR FEW001=
TAF LZPP 221700Z 2218/2303 14011KT CAVOK=
TAF LZZI 221700Z 2218/2303 17005KT CAVOK
  BECMG 2222/2300 06003KT=

22.09.2020 - 14:00 UTC

TAF LZSL 221400Z 2215/2300 15005KT CAVOK
  BECMG 2220/2222 36005KT=
TAF LZPP 221400Z 2215/2300 14011KT CAVOK=
TAF LZZI 221400Z 2215/2300 17005KT CAVOK=

22.09.2020 - 11:00 UTC

TAF LZIB 221100Z 2212/2312 13014KT CAVOK
  BECMG 2218/2220 04006KT
  BECMG 2308/2310 15012KT 9999 SCT040 BKN090=
TAF LZKZ 221100Z 2212/2312 20008KT CAVOK
  BECMG 2216/2218 VRB02KT
  TEMPO 2304/2307 4500 BR FEW002
  BECMG 2308/2310 21010KT=
TAF LZTT 221100Z 2212/2312 22008KT CAVOK
  TEMPO 2212/2213 13007KT
  BECMG 2218/2220 26004KT
  BECMG 2308/2310 12008KT 9999 SCT040=

22.09.2020 - 11:00 UTC

TAF LZSL 221100Z 2212/2221 VRB02KT CAVOK
  BECMG 2212/2214 16006KT=
TAF LZPP 221100Z 2212/2221 13015KT CAVOK=
TAF LZZI 221100Z 2212/2221 29005KT CAVOK=

22.09.2020 - 08:00 UTC

TAF LZSL 220800Z 2209/2218 VRB02KT CAVOK
  BECMG 2210/2212 16006KT=
TAF LZPP 220800Z 2209/2218 19003KT CAVOK
  BECMG 2210/2212 16012KT=
TAF LZZI 220800Z 2209/2218 07005KT CAVOK
  BECMG 2210/2212 20005KT=

22.09.2020 - 05:00 UTC

TAF AMD LZSL 220604Z 2206/2215 VRB02KT CAVOK
  TEMPO 2206/2208 3000 BCFG SCT001
  BECMG 2211/2213 18008KT=

22.09.2020 - 02:00 UTC

TAF AMD LZSL 220534Z 2205/2212 VRB02KT CAVOK
  TEMPO 2205/2208 2000 BCFG SCT001
  TEMPO 2205/2206 0800 FG BKN001=

22.09.2020 - 05:00 UTC

TAF LZSL 220500Z 2206/2215 VRB02KT CAVOK
  TEMPO 2206/2208 2000 BCFG SCT001
  TEMPO 2206/2207 0500 FG BKN001
  BECMG 2211/2213 18008KT=
TAF LZPP 220500Z 2206/2215 VRB02KT CAVOK
  BECMG 2208/2210 15009KT
  TEMPO 2210/2215 15019G30KT=
TAF LZZI 220500Z 2206/2215 08004KT CAVOK
  TEMPO 2211/2215 18008KT=

22.09.2020 - 05:00 UTC

TAF LZIB 220500Z 2206/2306 04005KT CAVOK
  BECMG 2208/2210 14015KT
  BECMG 2218/2220 06005KT=
TAF LZKZ 220500Z 2206/2306 VRB02KT CAVOK
  BECMG 2210/2212 21010KT
  BECMG 2216/2218 VRB02KT=
TAF LZTT 220500Z 2206/2306 24004KT CAVOK
  TEMPO 2208/2212 16005KT=

22.09.2020 - 02:00 UTC

TAF AMD LZSL 220325Z 2203/2212 VRB02KT CAVOK
  TEMPO 2203/2207 2000 BCFG SCT001
  TEMPO 2203/2206 0500 FG BKN001=

22.09.2020 - 02:00 UTC

TAF LZSL 220200Z 2203/2212 VRB02KT CAVOK
  PROB40 TEMPO 2203/2206 4000 BCFG FEW001=
TAF LZZI 220200Z 2203/2212 VRB02KT CAVOK
  PROB40 TEMPO 2203/2206 3000 BCFG FEW001=

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑