SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na High temperatures Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Projekt : Prehodnotenie zdrojov podzemných vôd na Slovensku (2005-2008)

Názov:
Prehodnotenie zdrojov podzemných vôd na Slovensku


Fond:
Kuwaitský fond pre arabský ekonomický rozvoj


Predmet riešenia:
Projekt zabezpečoval vypracovanie metodických postupov pre kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie podzemných vôd na území Slovenska so zohľadením vplyvu klimatických zmien a možnosťou upraviteľnosti podzemných vôd. Riešenie kvantitatívneho hodnotenia podzemných vôd bolo založené na bilančnom hodnotení hydrogeologických štruktúr vrátane kvantifikácie skrytých vstupov a výstupov podzemných vôd medzi hodnotenými štruktúrami. Následná transpozícia navrhovaných metodických postupov bola riešená na pilotnom území horného Hrona po Banskú Bystricu.

Roky riešenia:
2005 - 2008

Postavenie SHMÚ:
koordinátor projektu

Partneri:
PM Ireland

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka):
1. Prehodnotenie stavu zdrojov podzemných vôd na Slovensku - kvantita / Ing. Eugen Kullman PhD.
2. Prehodnotenie stavu zdrojov podzemných vôd na Slovensku - kvalita / Ing. Eugen Kullman PhD.
3. Prehodnotenie stavu zdrojov podzemných vôd na Slovensku - ekosystémy / Ing. Eugen Kullman PhD.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑