SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Projekt : Prehodnotenie zdrojov podzemných vôd na Slovensku (2005-2008)

Názov: Prehodnotenie zdrojov podzemných vôd na Slovensku
Fond: Kuwaitský fond pre arabský ekonomický rozvoj

Predmet riešenia: Projekt zabezpečoval vypracovanie metodických postupov pre kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie podzemných vôd na území Slovenska so zohľadením vplyvu klimatických zmien a možnosťou upraviteľnosti podzemných vôd. Riešenie kvantitatívneho hodnotenia podzemných vôd bolo založené na bilančnom hodnotení hydrogeologických štruktúr vrátane kvantifikácie skrytých vstupov a výstupov podzemných vôd medzi hodnotenými štruktúrami. Následná transpozícia navrhovaných metodických postupov bola riešená na pilotnom území horného Hrona po Banskú Bystricu.

Roky riešenia: 2005 - 2008

Postavenie SHMÚ: koordinátor projektu

Partneri: PM Ireland

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka):
1. Prehodnotenie stavu zdrojov podzemných vôd na Slovensku - kvantita / Ing. Eugen Kullman PhD.
2. Prehodnotenie stavu zdrojov podzemných vôd na Slovensku - kvalita / Ing. Eugen Kullman PhD.
3. Prehodnotenie stavu zdrojov podzemných vôd na Slovensku - ekosystémy / Ing. Eugen Kullman PhD.
 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑