SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na High temperaturesStorm Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Prívalová povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Projekty Úseku Hydrologická služba

 

Projekty v realizácii:

Projekty po realizácii:

DriDanube – Riziko sucha v Dunajskom regióne (2017 - 2019)

Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve a hodnotení extrémnych hydrometeorologických situácií v Gruzínsku (2017 - 2019)

Monitoring a hodnotenie dopadov sucha na ochranu vôd a ich racionálneho využívania v Gruzínsku​ (2017 - 2018)

Prognóza výskytu hydrologického sucha na Slovensku (2013 - 2017)

Budovanie a rekonštrukcia monitotovacích objektov podzemných a povrchových vôd (2013 - 2015)


Integrated Drought Management in Central and Eastern Europe (2013 - 2014)

Improvement of water statistics reporting in the Slovak Republic (2013 - 2014)

Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov stimulačných modelov disperzie v povrchových tokoch (2011 - 2014)

Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja (2011 - 2014)

ClimateWater (2008 - 2011)

Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej vody (2006 - 2009)

Twinning projekt, SK - Tal. (SK/05/IB/EN/01), (2006 - 2008)

MOSES (5D063) (2005 - 2008)

Prehodnotenie zdrojov podzemných vôd na Slovensku (2005 - 2008)

 

 

Last update: 2020-03-24 12:49:24