SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Projekt : MOSES (5D063) (2005-2008)

Názov: MOSES (5D063) Rozvoj praktických a moderných podporných nástrojov pre povodňový manažment (Improvement of flood management system)
Fond: INERREG IIIB

Predmet  riešenia: zlepšenie dostupnosti informácií potrebných pre manažment povodní na centrálnej úrovni v rámci
organizácií vodného hospodárstva a krízového manažmentu v rámci Slovenska a v súčinnosti so susednými štátmi.  

Roky riešenia: 2005 - 2008

Postavenie SHMÚ: koordinátor projektu

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka): MOSES_5D063 / Ing. Boris Minárik, CSc.

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑